Contact Us
TEL : +86-757-26328160
E-mail: kevin@kcoolvent.com
Address: No.3 Xiyi Road, Xianlong Industrial Zone, Beijiao Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China
Home > News > Content
Application Range Of Cooler
Apr 11, 2017

Poultry and Livestock: chicken farms, pig farms, cattle farms, livestock and poultry farming.

Greenhouse and horticultural industry: vegetable storage, seed room, floral planting, straw mushroom planting field and so on.

Industrial cooling: Factory cooling ventilation, industrial humidification, entertainment venues, coolers, air handling units, etc.

Nationwide coverage

Air Cooler, the main production base in Fuzhou, Fujian province, now has radiation to the various regions of Fujian and Sichuan, Zhejiang, Xinjiang, Hunan, Hubei, Guangxi, Henan, Hebei, Shandong, Shanxi, Jiangxi, Jiangsu, Yunnan, Guizhou, Anhui, Ningxia, Qinghai, Gansu, Shaanxi, Hainan, Inner Mongolia, Beijing, Shanghai, Chongqing, Tianjin, Taiwan, Hong Kong, Macao.